Hoe het werkt..

Wanneer ik werk wordt mijn energie opgetrokken en wordt het lichter, liefdevoller en vrediger. Er wordt op mij ‘ingewerkt’ om even de klant te worden en eventueel andere naasten en bekenden van de klant. Naast deze inwerking worden mijn vermogens als helder voelen, horen en zien verder aangescherpt om als kanaal te kunnen fungeren.

De klant ervaart in de ruimte vaak een serene sfeer. De klant kan warmte, kou, lichte bries, tintelingen, kippenvel en/of een handoplegging ervaren. Soms ervaart een klant dat er aan het fysieke lichaam wordt gewerkt. Het gebeurt alleen wanneer jij dat wil, boven weet het.

Boven staat voor mij voor een Hogere Intelligentie. Ik heb een diep vertrouwen in en overgave voor deze onzichtbare kracht. Voor mij inmiddels ruim bewezen kracht! Deze kracht zijn onze eigen gidsen, helpers en begeleiders.

Wat er gebeurt..

Ik richt mijn energie op wat er doorgegeven mag worden. Bijna 10 jaar heb ik ervaringen in het doorgeven van paranormale waarnemingen. In die 10 jaar word je steeds beter in je vak. De waarnemingen gaan vaak over:

  • Hoe voel je je en waarom.
  • Waarom kom je jezelf tegen en wat is de (werkelijke) oorsprong.
  • Hoe kom je dichter bij jezelf en wat geeft jou vervulling.
  • Hoe verhoudt je je tot andere mensen in je naaste omgeving. Wat gaat goed en wat beter kan beter. Waarom en hoe.
  • Hoe verhoudt je je tot je werk, opleiding, vrijetijdsbesteding.
  • Waar ben je goed in en waar liggen jouw mogelijkheden en kansen.
  • Wat kan anders, waarom en hoe.
  • Diepste verlangens;
  • Welk energiepunt vraagt aandacht, waarom en handvaten.

Ook kinderen lees ik, dit doe ik doorgaans via de ouder(s).

Energetische familie-opstelling..

Boven begeleidt mij bij het energetisch lezen van andere naaste familieleden, zoals bijvoorbeeld een partner, kinderen, broers en zussen. Maar ook bij het lezen van bijvoorbeeld vrienden en collega’s. Alleen daar waar opportuun mag ik informatie doorgeven. Deze informatie dient altijd een groter belang. Mijn ervaring is dat boven het grotere geheel in meerdere opzichten beter overziet. De informatie is altijd liefdevol en hoopvol. Boven heeft nooit een oordeel over ons en zal ons nooit veroordelen. Daarnaast maken wij onze eigen keuzes en bepalen wij onze eigen toekomst.

De stem van overleden dierbaren..

Wanneer ik het gezicht van de klant zie veranderen weet ik dat een overleden dierbare zich voor de klant meldt. Meestal melden ze zich bij de voorbereiding al. Vaak lopen ze een paar dagen voor de ontmoeting op afstand al met mij mee. Zo leren ze mijn energetisch systeem beter kennen.

Tijdens de ontmoeting zijn vaak meerdere overleden dierbaren aanwezig. Boven bepaalt de volgorde van wie zich meldt. Mijn ervaring is, dat daar waar het belang het grootst is als eerste spreekt. Bijvoorbeeld wanneer er heling mag plaatsvinden vanwege gebeurtenissen tijdens het aardse leven. Het kan juist ook een overledene zijn die de klant nauwelijks heeft gekend.

Mijn ervaring is dat overleden dierbaren niets liever willen dat we genieten van het leven! Ze willen laten weten dat ze ons zien en dat ze op bepaalde momenten heel dicht met ons zijn, zoals bij verjaardagen en andere vieringen. Ze vertellen vaak gedetailleerd over gebeurtenissen die de klant onlangs heeft meegemaakt. Ook kunnen ze vertellen over (gezamenlijke) herinneringen, over hoe ze met je communiceren. Altijd is er een persoonlijke boodschap. Soms mag ik namen, leeftijden, getallen, plaatsen, precieze woorden/gebaren/handelingen, specifieke voorwerpen en/of liedjes doorgeven, spot-on, daar houd ik van! Ook humor komt geregeld voor!

De stem van het kind..

Opvallend is dat vaak kinderen van een bewezen miskraam zich melden. Bewezen betekent voor mij dat de klant met de miskraam bekend is. Ook overledenen kinderen die deel uitmaken van een tweeling melden zich geregeld. De klant weet bijna altijd waar het over gaat. In de afgelopen jaren heb ik paar keer een kindje gehad die zich meldde om geboren te worden. Dit maak ik zelden mee, heel bijzonder om te voelen. Ook melden kinderen zich die tijdens het aardse leven zijn overleden. Elk kind dat zich meldt brengt zoveel liefde en licht met zich mee, een onwerkelijk gevoel. Kinderen die laten weten dat het leven doorgaat op beide niveaus en dat het bovenal goed met hen gaat!

Healing..

Tijdens een energiebehandeling worden mijn handen volledig geleid. Een enkele keer geef ik maan het begin van een ontmoeting een energiebehandeling. Tijdens het energiegesprek vindt ook healing plaats en kunnen klanten ervaren dat er aan hun lichaam wordt gewerkt. Als er tijd is, sluit ik een energiegesprek af met een energiebehandeling. Je kan na de ontmoeting vermoeid zijn.

Dienstbaar dus..

Mijn vak gaat over dienstbaarheid. Net zoals wij ons licht willen laten schijnen en dienstbaar willen zijn, in welke vorm dan ook, wil boven ook niets liever dan dienstbaar aan ons zijn. Dienstbaar om het aardse leven lichter, liefdevoller en vrediger te laten zijn.

Aan deze liefdevolle stem geef ik dankbaar gehoor.

In liefde, Jacqueline

Terug naar boven