Hoe het werkt

Wanneer ik werk wordt mijn energie opgetrokken en wordt het lichter, liefdevoller en vrediger. Er wordt op mij ‘ingewerkt’ om even de klant te worden. Naast deze inwerking worden mijn vermogens als helder voelen, horen en zien verder aangescherpt om als kanaal te fungeren.

De klant ervaart in de ruimte vaak een serene sfeer en kan verder warmte, kou, tintelingen, kippenvel, een lichte bries en/of een handoplegging ervaren. Soms ervaart een klant dat er aan het lichaam wordt gewerkt. Het gebeurt alleen wanneer jij dat wil, boven weet het. Boven staat voor mij voor een Hogere Intelligentie. Ik heb een diep vertrouwen in en overgave voor deze onzichtbare kracht. Voor mij inmiddels ruim bewezen kracht! Deze kracht zijn onze eigen gidsen, helpers, begeleiders en overleden dierbaren.

Wat er gebeurt

Ik richt mijn energie op wat er doorgegeven mag worden. Bijna 10 jaar heb ik ervaringen in het doorgeven van paranormale waarnemingen. De waarnemingen gaan vaak over:

 • Hoe voel je je en waarom.
 • Waarom kom je jezelf tegen en wat is de oorsprong.
 • Hoe kom je dichter bij jezelf en wat geeft jou vervulling.
 • Hoe verhoudt je je tot andere mensen in je naaste omgeving. Wat gaat goed en wat kan beter. Waarom en hoe.
 • Hoe verhoudt je je tot werk, opleiding, vrijetijdsbesteding.
 • Waar ben je goed in en waar liggen jouw mogelijkheden en kansen.
 • Wat kan anders, waarom en hoe.
 • (On)bewuste verlangens en belangrijke keuzes.
 • Welk energiepunt vraagt aandacht, waarom en handvaten.

Ook kinderen lees ik, dit doe ik doorgaans via de ouder(s).

Energetische familie-opstelling

Boven begeleidt mij bij het energetisch lezen van andere naaste familieleden, zoals bijvoorbeeld een partner, kinderen, broers en zussen. Maar ook bij het lezen van bijvoorbeeld vrienden en collega’s. Indien opportuun mag ik informatie doorgeven. Deze informatie dient altijd een groter belang. Mijn ervaring is dat boven het grotere geheel in meerdere opzichten beter overziet. De informatie is altijd liefdevol en hoopvol. Boven heeft nooit een oordeel over ons en zal ons nooit veroordelen. Daarnaast maken wij onze eigen keuzes en bepalen wij onze eigen toekomst.

De stem van overleden dierbaren

Wanneer ik het gezicht van de klant zie veranderen weet ik dat een overleden dierbare zich voor de klant meldt. Soms zie ik rondom de klant ‘sterretjes’ oplichten. Meestal melden overleden dierbaren zich bij de voorbereiding al, bijvoorbeeld bij het ‘lezen’ van de foto van de klant en/of bij het maken van mijn aantekeningen. Vaak lopen ze een paar dagen voor de ontmoeting al met mij mee. Zo leren ze mijn energetisch systeem beter kennen.

Mijn ervaring is dat overleden dierbaren niets liever willen dan dat we genieten van het leven! Ze willen laten weten dat ze ons zien en dat ze op bepaalde momenten heel dicht met ons zijn, zoals bij verjaardagen en andere vieringen. Maar ook wanneer er sprake is van de laatste levensfase. Ze vertellen bijvoorbeeld over hun leven, over gebeurtenissen die de klant onlangs heeft meegemaakt, over (gezamenlijke) herinneringen en/of over hoe ze met je communiceren. Altijd is er een persoonlijke boodschap. Spot-on doorgeven, daar houd ik van, bijvoorbeeld specifieke namen, leeftijden, getallen, plaatsen, woorden en gebaren, gedragingen en handelingen, fysieke klachten, gevoelens en emoties, voorwerpen en liedjes. Ook humor komt geregeld voor! En niet te vergeten, geliefde huisdieren kunnen zich ook melden.

Tijdens een ontmoeting zijn vaak meerdere overleden dierbaren aanwezig. Boven bepaalt de volgorde van wie zich meldt. Mijn ervaring is, dat daar waar het belang het grootst is als eerste spreekt. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer er heling mag plaatsvinden vanwege bepaalde gebeurtenissen uit het verleden.
 • Wanneer er zaken uit het verleden mogen worden rechtgezet.
 • Wanneer er sprake is van een overleden kind.
 • Wanneer er sprake is van een ernstig zieke naaste.
 • Wanneer er sprake is van onverwachts verlies.
 • Wanneer een klant een overledene nauwelijks heeft gekend.
 • Overleden dierbaren die de klant een hart onder de riem kunnen steken.

De stem van het kind

Opvallend is dat vaak kinderen van een bewezen miskraam zich melden. Bewezen betekent voor mij dat de klant met de miskraam bekend is. Ook overledenen kinderen die deel uitmaken van een tweeling kunnen zich melden. De klant weet bijna altijd waar het over gaat. In de afgelopen jaren heb ik paar keer een kindje gehad die zich meldde om geboren te worden. Dit maak ik zelden mee, heel bijzonder om te voelen. Ook melden kinderen zich die tijdens het aardse leven zijn overleden. Elk kind dat zich meldt brengt zoveel liefde en licht met zich mee, een onwerkelijk en onbeschrijfelijk gevoel. Kinderen die laten weten dat het leven doorgaat op beide niveaus en dat het bovenal goed met hen gaat!

Healing

Tijdens een energiebehandeling worden mijn handen volledig geleid. Een enkele keer geef ik aan het begin van een ontmoeting een energiebehandeling. Tijdens het energiegesprek vindt ook healing plaats en kunnen klanten ervaren dat er aan hun lichaam wordt gewerkt. Als er tijd is, sluit ik een energiegesprek af met een energiebehandeling. De klant kan na de ontmoeting vermoeid zijn en de tijd nodig hebben om de informatie in te laten dalen.

Dienstbaar dus..

Mijn vak gaat over dienstbaarheid. Net zoals wij ons licht willen laten schijnen en dienstbaar willen zijn, in welke vorm dan ook, wil boven ook niets liever dan dienstbaar aan ons zijn. Dienstbaar om het aardse leven lichter, liefdevoller en vrediger te laten zijn.

Aan deze liefdevolle stem geef ik dankbaar gehoor.

In liefde, Jacqueline

Terug naar boven