Contact met overledenen

Tijdens een ontmoeting kan een overleden dierbare zich bij mij kenbaar maken. Wanneer dit gebeurt, laat ik dit aan je weten. Met jouw instemming is er de ruimte om hier aandacht aan te besteden. De geest van een overledene leeft voort in een andere dimensie. Tijdens het contact toets ik bij je of de overledene wordt herkend.  

Mijn ervaring is dat overleden dierbaren niets liever willen dan dat we genieten van het leven! Ze willen laten weten dat ze ons zien en dat ze op bepaalde momenten heel dicht met ons zijn, zoals bij verjaardagen en andere vieringen. Maar ook wanneer er sprake is van de laatste levensfase. Ze vertellen bijvoorbeeld over hun leven, over gebeurtenissen die de klant onlangs heeft meegemaakt, over (gezamenlijke) herinneringen en/of over hoe ze met je communiceren. Altijd is er een persoonlijke boodschap. Spot-on doorgeven, daar houd ik van, bijvoorbeeld specifieke namen, leeftijden, getallen, plaatsen, woorden en gebaren, gedragingen en handelingen, fysieke klachten, gevoelens en emoties, voorwerpen en liedjes. Ook humor komt geregeld voor! En niet te vergeten, geliefde huisdieren kunnen zich ook melden.

Tijdens een ontmoeting zijn vaak meerdere overleden dierbaren aanwezig. Boven bepaalt de volgorde van wie zich meldt. Mijn ervaring is, dat daar waar het belang het grootst is als eerste spreekt. (geen vragen op verzoek) Bijvoorbeeld:

  • Wanneer er heling mag plaatsvinden vanwege bepaalde gebeurtenissen uit het verleden.
  • Wanneer er zaken uit het verleden mogen worden rechtgezet.
  • Wanneer er sprake is van een overleden kind.
  • Wanneer er sprake is van een ernstig zieke naaste.
  • Wanneer er sprake is van onverwachts verlies.
  • Wanneer een klant een overledene nauwelijks heeft gekend.
  • Overleden dierbaren die de klant een hart onder de riem kunnen steken.

Lees ook: Tussen twee werelden. Hierin staan meerdere ervaringen uit de praktijk beschreven. 

De ‘kwaliteit’ van het contact is afhankelijk van diverse factoren en kan niet bij voorbaat worden gegarandeerd. Een ontmoeting voor alleen een contact met een overledene is niet mogelijk. 

Terug naar boven