De stille werker

Hieronder een beknopte weergave van een aantal bijzondere herinneringen aan ontmoetingen. Opgedragen aan zij die met mij en met ons werken. 

Ik herinner mij een oefening voor een klant waarbij ze meteen tijdens de start van de ontmoeting mocht tekenen. Vooraf wist ze niet wat de intentie van de doorgekregen opdracht was en waar de gegeven symboliek op het papier voor stond. Onbewust tekende ze haar toekomst leeg. En ja, daar kwam ze juist ook voor. Uit de tekening kon ik opmaken dat aan een bepaald onbewust onderdeel van haar verleden aandacht mocht worden besteed. Dit om de toekomst anders in te kunnen gaan. Het ging om de band met haar moeder, haar moeder die inmiddels overleden was maar aan gene zijde symbolisch druk was met het plakken van een pleister. De moeder die zich voor de ontmoeting al bij mij had gemeld met het nummer “Red Red Wine” en inderdaad een alcoholverslaving had en in een café werkte. Ook een andere klant mocht meteen tekenen. Zij tekende onbewust haar gezin en met name één kind. De ontmoeting stond grotendeels in het teken van dit kind. Dit correspondeerde met de tijdens de voorbereiding door ‘mij’ getrokken kaarten als de woorden die ‘ik’ al op papier had gezet. Reken maar, dat ‘boven’ heel goed weet wat de daadwerkelijke ‘need’ is, ook al heeft de klant soms een andere ‘want’.

Kinderen van klanten kan ik, zonder dat de klant iets vertelt, tot op zekere hoogte invoelen. Ik herinner me de jongen die het gevoel heeft dat hij er niet mag zijn, ik herinner me de dochter die moeite heeft met haar lichaam, ik herinner me de jongen die zijn ouders pleast en door zijn ouders non-fysiek geweld is aangedaan. Voor hem heb ik gebeden dat er een oplossing mag komen. Ik herinner me de buren die niet alleen wiet roken, maar waarbij mijn hand ook naar mijn neus gaat en ik ‘weet’ dat er ook wordt gesnoven. Toeval wil dat de klant ook bezig is om te gaan verhuizen. Ook partners van klanten kan ik, zonder dat de klant iets vertelt, tot op zekere hoogte invoelen. Ik herinner mij de man die tot fysieke klachten aan toe moeilijk een voor hem passende afstand kan nemen van zijn zoon en werk. De man die het moeilijk heeft omdat hij niet een kind op de wereld heeft kunnen zetten. De ex met zijn drukte in zijn hoofd. Ik ‘zie’ de warboel om hem heen en ‘voel’ de miskenning waar hij in zijn leven mee te maken geeft gehad. Ook herinner ik mij een man waarbij ik telkens “moord” hoor. De klant bevestigt dat de man inderdaad een moord heeft gepleegd. Ik voel het onvermogen van de man omdat hij zijn kind in zijn ogen niet heeft kunnen beschermen. En de diepte van het verhaal. Ik voel de erkenning voor zijn vaderschap waar hij nu onbewust om vraagt. Ik herinner me de klant die spreekt over hoe haar hoofd haar dwarsboomt. Ik ‘voel’ dat het feitelijk de relatie met haar vader betreft. Ze heeft inderdaad al jaren geen contact meer met haar vader. Ook tijdens haar jeugd is haar vader afwezig geweest. Hierdoor had ze bepaalde overtuigingen neergezet om zonder vader te kunnen (over)leven. Het was dus niet haar hoofd, maar onbewust het contact met haar vader dat haar dwarsboomt.

Ik herinner me een ontmoeting waarbij ik een bepaalde leeftijd door kreeg, ook haar overleden dierbaren spraken over dezelfde leeftijd. Ik ‘wist’ dat ik er tijdens de eerste ontmoeting nog niet over moest beginnen. Dit was voor de klant te vroeg. Tijdens de voorbereiding voor de tweede ontmoeting trek ik van alle 78 kaarten, het kaartnummer dat correspondeert met precies dezelfde leeftijd. Ook ‘krijg’ ik een oefening voor haar door die haar het inzicht gaat geven zonder dat ze regressie hoeft toe te passen. Tijdens de ontmoeting liggen de getallen 1 tot en met 10 voor haar in de ruimte klaar. Ik vraag haar welk getal haar aandacht vraagt en ze benoemt meteen hetzelfde getal. Toeval wil dat juist dit getal eerder was verschoven tijdens een lichtje aansteken voor een overleden dierbare. Ik vraag aan haar hoe het voor haar voelt om bij dit getal te staan. Wanneer ze weer terug op de stoel zit, vertel ik haar dat de getallen voor haar leeftijdsjaren staan. Ik vraag door over deze leeftijd en ja, opeens komt de onbewuste herinnering bij haar boven. Die ochtend mocht ze ook iets meenemen en ja ook daarin kwam precies hetzelfde getal weer terug.

Een speciale herinnering heb ik aan een overleden meisje, die zich tot twee keer toe voor een ontmoeting bij mij meldde. Wat mij meteen opviel waren haar bolle wangetjes. Tijdens de ontmoeting besteedde ik aandacht aan de overleden moeder van de klant, vervolgens aan een jongeman die tijdens een auto-ongeluk is overleden. Bij de overleden man had ik het gevoel dat hij nog een kind had. Dit bleek niet te kloppen en ik stopte met contact maken. Daar maakte ik een fout, het was wederom het meisje dat zich weer bij mij voor haar destijds relatief jonge vader aandiende. De volgende nacht viel het me ineens in dat dit het meisje was waar de klant aan het einde van de ontmoeting nog over sprak. Het overleden dochtertje uit een vorige relatie van haar schoonzoon. Zij was aan kanker overleden. Het overleden meisje had zich tijdens een nacht bij de klant gemeld en laten weten dat haar vader haar niet zag. En nu had ik haar ook niet gezien. Het meisje met de bolle wangetjes was een meisje met kanker, vandaar de bolle wangetjes. Lief meisje, het spijt me dat ik je tijdens de ontmoeting niet zag. Ik herinner me de klant waarbij ‘ik’ spreek over de miskraam van hun eerste kind en dat dit een jongen is geweest. Ook zij hadden het gevoel dat het een jongen is geweest.

Ik herinner me een overleden dierbare die onder andere sprak over een geheim binnen de familie en bij navraag door de klant bij een familielid dit bleek te kloppen. Het komt vaker voor dat ‘boven’ het weet en dat de klant bij navraag het dan ook weet. Soms is het de tijd dat dingen aan het licht mogen komen, dat de onderste steen boven komt en dus uiteindelijk verlichting voor alle betrokkenen.

Terug naar boven