Ode aan het Licht

Het vak van Energiewerker is een onwerkelijk en bijzonder vak om uit te mogen oefenen. Om mensen werkelijk te zien, te lezen en te raken. Enkele dierbare, onvergetelijke, en leerzame ervaringen deel ik om het ‘ongeziene’ zichtbaar te maken. Wanneer ik een klant ontmoet, weet ik alleen hun geboortedatum en heb ik twee recente foto’s van hen ontvangen.

Ik herinner mij de binnenkomst van een moeder. Ik ‘moest’ tegen haar zeggen dat ze het als moeder goed heeft gedaan, wat bleek, haar zoon had al jaren geen contact meer met haar opgenomen. Ik herinner mij de binnenkomst van een man waarbij ik als eerste ‘moest’ vragen hoe het met zijn moeder ging. De moeder kreeg van ‘boven’ de erkenning die het in haar leven ontbrak. Ik herinner mij de twee broers die los van elkaar bij me langskwamen en ik over hun moeder moest beginnen over haar gesteldheid in haar leven en de weerslag die het op de beide broers afzonderlijk van elkaar heeft gehad. De crux van de ontmoetingen is soms te vinden in wat energetisch wordt doorgegeven. Dit is te herleiden naar de vader en/of de moeder of verder in de familielijn terug. Soms ligt de crux in een vorig leven.

Ik herinner mij een meisje die zich voor haar moeder meldde. Mij vertelde dat ze tijdens de zwangerschap bij 8 maanden was overleden en dat ze volgens de doctoren eigenlijk 7 maanden was. Ik kon haar naam precies doorgeven. Vertellen over hoe ze in het gezin voortleefde en onlangs in het huis een bepaalde verandering had plaatsgevonden. De crux tijdens een ontmoeting is soms dat overleden kinderen bewust of onbewust niet worden gezien. Ik herinner mij een abortus. Ik voelde dat er een kind/jongeman was die niet werd gezien. Zonder enige informatie vooraf kon ik de precieze leeftijd van de moeder destijds en het aantal weken dat de abortus plaats had gevonden noemen. Het eerstvolgende kind dat na de abortus werd geboren heeft het gevoel zich waar te moeten maken. Ik herinner mij dat ik voor een klant de leeftijd van 2 jaar en het getal 2 doorkreeg. Haar moeder had toen de klant twee jaar was een abortus van een tweeling gedaan. Onbewust heeft dit energetisch invloed gehad op de klant. Ik heb geen oordeel over een abortus. Het is wel energie. ‘Ik’ geef het alleen een stem. Ook herinner ik mij dat ik doorkreeg dat de klant of haar moeder bij 27 jaar een miskraam heeft gehad. Er was enige ruis, omdat deze informatie bij niemand bekend was. De moeder van de klant bleek bij navraag inderdaad op 27 jaar een miskraam te hebben gehad waar nooit over was gesproken. Ik herinner mijn tranen tijdens een ontmoeting. Ik was diep geraakt door een tijdens de zwangerschap overleden meisje die zich vol liefde en licht tijdens de ontmoeting voor haar moeder melde. Haar energie was in de ruimte intens voelbaar.

Ik herinner mijn strijd met het doorgeven van contacten met overleden dierbaren. Jaren opgeleid, jaren geoefend en nu steeds meer in mijn ruimte er gehoor aan geven. Onlangs vindt er zelfs metacommunicatie plaats. Ik herinner mij een overleden moeder die opeens tegen mij zegt “doorgaan”. Ze voelt mijn strijd tijdens het doorgeven, maar ze geeft niet op. Omdat ze “doorgaan” zei, gaf ik niet op en kon ik nog vertellen dat ze in haar gang een tegeltje met een bepaalde spreuk had hangen en dat naast dit tegeltje een kleiner tegeltje hing met dezelfde spreuk. Dit kleinere tegeltje had voor haar moeder meer waarde. Wat bleek het kleinere tegeltje had ze van haar vader (de opa van de klant) gekregen. Op de tegeltjes stond: “Van het concert des levens krijgt niemand een program.”. De klant ‘wist’ tijdens het leegmaken van de gang dat ze op de één of andere manier voorzichtig met de tegeltjes moest zijn, alsof haar moeder meekeek. Toeval wil dat ik voor het einde van de ontmoeting al een prachtig nummer gespeeld door een orkest voor haar klaar had staan. Een nummer dat over de zee gaat en prachtig past bij de klant die graag zeilt. Ook herinner ik mij dat een overleden moeder “wacht” zei, waardoor ik de hoop niet opgaf en doorging. Ze vertelde over het verdriet van haar man en hoe hij tegen de dood opzag. Hoe hij liever bij zijn familieleden wordt begraven en liever niet bij haar (op een gereserveerde plek) op een andere begraafplaats. Zo liefdevol werd dit doorgeven, onvergetelijk. In het huwelijk waren ze samen niet gelukkig. De klant herkende verder het verdriet van haar vader ten opzichte van de dood en het gemis van zijn familieleden.

Ik herinner mij een klant voor wie ik doorkreeg dat toen de klant ongeveer anderhalf jaar was zijn zusje is overleden. De klant heeft altijd het gevoel gehad dat er wat miste. Uit navraag bij de familie bleek dat er in die periode inderdaad een kindje is overleden. Eindelijk rust. Dit doet me denken aan een telefonische ontmoeting met een man. Op een gegeven moment krijg ik het gevoel dat hij een voor hem onbekende halfzus heeft. Ik twijfel of ik het ga zeggen, want ik ‘weet’ dat hij geen weet heeft van haar nog levende bestaan. Toch besluit ik om het te zeggen. Hij herinnert zich meteen een moment met zijn inmiddels overleden dementerende vader waarin zijn vader over zijn dochter sprak. Een dochter die de klant inderdaad niet kent.

Bij hele hoge uitzondering spreek ik over klachten. Ik doe dit alleen wanneer ik de klacht luid en duidelijk en zonder enige twijfel doorkrijg. Ik herinner mij een klant voor wie ik doorkreeg om een urineonderzoek te laten doen. De klant staat nu naar aanleiding van het onderzoek onder de controle van desbetreffend arts. Ik herinner mij een klant voor wie ik doorkreeg de samenwerking met een verslavingsarts aan te gaan. In aanloop naar de ontmoeting was zijn verslaving al geminderd en tijdens de ontmoeting had hij voor het eerst in jaren op dat moment geen behoefte aan zijn verslaving. De energiebehandeling voor de daadwerkelijke pijn was bijzonder intens en waarneembaar. Ik herinner mij een klant waarbij ik klachten gerelateerd aan het vijfde energiepunt doorkreeg. Ik kreeg door bij welk familielid deze klachten in de familie zijn ontstaan en dat deze klachten vervolgens in de familielijn werden doorgegeven. Het klopte precies. De klachten hebben een bepaalde energetische oorsprong, goed om daar bewust van te worden en het tij te keren!

Mijn ‘scanner’ gaat soms automatisch aan bij vermissingen. Zoals een tijdje terug toen ik hoorde dat een student werd vermist. Ik voelde meteen hoe ‘ik’ en in welke toestand van mijn fiets viel en dat er dus geen sprake was van een misdrijf. Gelukkig werd de jongen de dag nadat ik dit ‘voelde’ gevonden. Hij was van zijn fiets in het water gevallen. Ook een aantal jaren terug vernam ik dat een vrouw na een wandeling in het bos was vermist. Ik ‘voelde’ meteen dat ze naar het bos was gegaan om afscheid van haar aardse leven te nemen. Na enkele dagen bleek dit inderdaad te kloppen. Wanneer iemand niet gevonden wil worden, krijg ik niets door. Dit zou ik ook niet willen.

Ik herinner mij de dieren. De overleden kat die dagen voor de ontmoeting al om mij heen was en het woord “verhuizing” dat ik met mijn helder horen doorkreeg. De kat bleek 20 jaar geleden sinds de verhuizing van de buurvrouw vermist te zijn. Ik herinner mij de overleden hond die koste wat kost tijdens de opleiding zich voor een oefencliënt via mij meldde. Terwijl tijdens de opleidingen geen aandacht voor overleden dieren was. Ik herinner mij de parkiet die mij liet zien hoe hij tijdens het avondeten op het bord van de klant zat. Ik herinner mij de bakker die een taart komt brengen en ik bij de deur letterlijk haar overleden hond naast haar zie staan. Hoe mijn ogen naar het embleem van haar ketting gingen. Het embleem van een hond en hoe ik sprak over haar hond die haar altijd volop in het gezicht likte.

Naast het voeren van energiegesprekken geef ik ook energiebehandelingen. Tijdens een energiebehandeling worden mijn handen volledig geleid. Ik herinner mij hoe ik tijdens een energiebehandeling bij de buik van de klant sta en haar overleden paranormale opa mij laat weten dat zijn kleindochter klachten heeft als gevolg van een keizersnede. Ik herinner mij de energiebehandelingen waar aan specifieke onderdelen van het lichaam aandacht wordt besteed en ik vervolgens van de klant verneem dat de klant juist daar fysieke klachten heeft. Ik weet dat het zo werkt, maar ik schrijf het toch nog maar weer eens op. Uiteindelijk is mijn werk begonnen met het geven van energiebehandelingen, mijn grootste door te geven kracht.

Héél soms zie ik gidsen. Ik herinner mij een ontmoeting waarbij de gids van de klant zich aan mij laat zien. Ik benoem wat ik zie en de klant vertelt vervolgens dat zijn huishoudster, met paranormale vermogens, jaren terug precies dezelfde gids bij de klant heeft gezien. De omschrijving was identiek.

Ik herinner mijn proces in het zichtbaar worden. Ik herinner mij dat ik verschillende ‘voorspellingen’ over Corona mocht doorgeven. Zo wist mijn team al in december 2019 te benoemen dat er twijfels zijn over het vaccin van AstraZeneca en dat er op korte termijn zou worden ingegrepen. Er is nog zoveel samenwerking met boven en beneden mogelijk, op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld. Maar goed, ik zet me vooral in voor kinderen. Hoe ontzettend belangrijk de eerste 5/6 jaren van een kind in energetisch opzicht zijn! Ook tijdens mijn ontmoetingen bij het maken van de levenslijn ga ik relatief vaak naar één van deze jaren terug. Gevolgen kunnen tot middelbare leeftijd of tot de dood of beter gezegd tot en met de overgang doorwerken. Ik herinner mij de voorbereiding voor een ontmoeting waarbij ik tijdens het maken van de levenslijn een cruciale leeftijd voor de klant doorkrijg. Ook krijg ik door hoe ik middels regressie haar het beste naar die leeftijd kan begeleiden. Tijdens de ontmoeting laat de klant me weten dat het de tweede keer is dat ze bij een medium deze leeftijd hoort, zonder te weten wat er toen is gebeurd. Tijdens de regressie komt bij de klant de gebeurtenis naar voren, voor haar eindelijk duidelijkheid, inzicht, verwerking en berusting.

Ik herinner mij de klant die niet meer in verbinding was met boven en na een aantal ontmoetingen na het verlies van haar partner het leven weer heeft opgepakt. Ik wist dat ik de afspraak met haar naar voren moest halen. Ik herinner mij de klanten die energetisch letterlijk een vertaling van schoonheid zijn. Prachtige mensen zijn dit. Onwerkelijk mooi. Ik herinner mij de klanten die veel aan zelf- en bewustzijnsontwikkeling hebben gedaan en voor wie tijdens een ontmoeting altijd relatief veel mag gebeuren. Ik herinner mij de klant van wie ik zeer onder de indruk was. Een klant die ‘verder’ dan mij is en zelfs haar werkelijkheid in de materie kan manifesteren. Ik herinner mij de klanten die het spel des levens begrijpen. Die weten hoe energie werkt. Hoe energie in verbinding staat met Al dat Is en de symboliek van het leven begrijpen. Ik herinner mij de klant die deels onbewust ten volle in verbinding met boven is en tijdens een door mij geleide meditatie zijn licht en zijn grootsheid tot tranen toe geroerd ervaart en voelt. Ik herinner mij de klanten die in de ruimte vol inzet de voor hun doorgekregen oefeningen doen. Met wonderlijke uitkomsten die ten volle resoneren met het nu. Inzichten die de waarheid vertellen over bijvoorbeeld het verleden, heden of de toekomst. Bijzonder wanneer zij zelf hun antwoorden mogen ervaren.

Ook ik heb een persoonlijk verhaal. Een overleden zoon aan het prille begin van de zwangerschap. Deze jongen hield na twee jaar tijdens kerstnacht mijn hand vast. Ook mijn man heeft tijdens dezelfde nacht zijn kinderhand gevoeld. Dit is een onwerkelijke, bijzondere en zeer waardevolle gebeurtenis. Energetisch moet er heel wat bewerkstelligd worden om de energie tastbaar te maken. Ook het overvloed aan licht dat in totaal drie keer naast mijn bed is geweest zal ik nooit vergeten. Een liefdevol, groots en dankbaar licht. Amen. Ofwel, ja, ik neem het aan, ik geloof het, ik ontvang het.

En ik geef het door.

NB Ik ben geen arts en/of therapeut.

 

Terug naar boven