Zwart

Beknopte en gedeeltelijke weergave.

De vrouw belde om een afspraak te maken. Meteen bij het telefoongesprek voelde ik dat een jongeman zich voor haar meldde. Tijdens het gesprek ben ik er niet over begonnen. Bij het noteren van de afspraak schreef ik: “jongeman meldt zich”.

Tijdens de voorbereiding op de ontmoeting haal ik intuïtief uit de kaarten dat ze een kind niet ziet, een jongen. Tijdens de ontmoeting met de vrouw bespreek ik hoe ze voor mij voelde. Ze voelde voor mij als een vrouw die in een donkere gang loopt en op zoek is naar de UITgang. Ook voelde ik een vrouw bij wie nu meerdere ‘dingen’ samenkomen ook uit het verleden, als een boemerang.

Ik laat haar de levenslijn die ik voor haar had doorgekregen zien. En opper dat ik het met haar mag hebben over een ervaring tussen de 34 en 35 jaar. Deze ervaring heeft met een kind te maken en met het getal 7. Precies op die leeftijd heeft ze een kind laten aborteren, mogelijk bij 7 weken. Dit kind zou nu 36 jaar zijn geweest, vandaar dat ik steeds een kind/jongeman voelde. In het licht/aan gene zijde is er ook groei. Overigens voelen ze ze voor mij altijd jonger dan dat hun aardse leeftijd zou zijn geweest.

Het kind liet van zich horen. Het voelde voor mij dat het kind gezien wilde worden. De precieze woorden kan ik er niet aan geven. Dit reikt mij te ver. Overigens is er voor mij geen sprake van schuld of geen schuld van goed of fout. Een abortus is wel energie!

Ook bespreek ik met de vrouw dat ik tijdens de voorbereiding piramides bij haar zag. ‘Toeval’ wil dat op de kaart die ik vervolgens voor haar trok drie piramides stonden. Overigens één van de weinige kaarten van de 78 kaarten met piramides erop. In mijn ogen heeft ze een connectie met de piramides uit een vorig leven. Overigens is het begrip “vorig leven” relatief en is de werkelijkheid te alomvattend om te begrijpen. De vrouw heeft ooit een boek over de piramides gelezen en benoemt dat ze er een dubbel gevoel bij heeft. Ergens is ze bang voor spiritualiteit en vooral voor het zwarte deel. Het zwart komt ook terug in de symboliek van de vleermuis die ik tijdens de voorbereiding voor haar door had gekregen. De vleermuis verbindt ons met de magie en de oude kennis. De vleermuis brengt je bij nog niet ontdekte mogelijkheden, talenten en schatten in jezelf. De vleermuis houdt kwaad op een afstand en leidt ons veilig in het rijk van de voorouders.

Ik spreek vervolgens uitvoerig met haar over zwart en wit. In mijn ogen: overal is zwart en wit, ook op aarde. Ik spreek doorgaans liever over wit en minder wit. Uiteindelijk dragen we allemaal een lichtje met ons mee en willen we allemaal liefde zijn, ervaren, delen en doorgeven. ‘Zwart’ laat ons iets zien wat we mogen overstijgen. Dankzij ‘zwart’ verruimen we ons bewustzijn en komen we dichter bij onszelf en dichter bij onze Bron, wie we werkelijk zijn. Het leven dient slechts om onszelf te ontvouwen, om te ont-wikkelen. Uiteindelijk bestaat wit en zwart zelfs niet en is het slechts een illusie. Evenals aardse begrippen als wel of geen schuld, goed of fout niet bestaan. Wanneer ik ‘inbel’ op de hogere frequenties ervaar ik alleen maar liefde en licht. Het klinkt misschien zweverig, maar het is gewoon waar. Wanneer het zweverig klinkt, heb je het zelf hoogstwaarschijnlijk nog niet (bewust) ervaren. Dan staat het inderdaad verder van je af.

Na het energiegesprek volgt de energiebehandeling en eindigen we de ontmoeting met een prachtig nummer. Ik vraag de klant om wanneer zij het wil op haar manier contact te maken met haar kind. Achteraf benoemt ze dat ze letterlijk iets heeft gevoeld. Dat kan deze vrouw, juist omdat zij ook magisch is en het nu voor haar hoog tijd is om de witte magie te ontvouwen.

Het was een ontmoeting met een gouden rand.

Terug naar boven