ZielsZijn Ontmoetingen (2)

Hieronder deel ik op hoofdlijnen enkele fragmenten van ontmoetingen. Ik deel deze ‘magische’ verhalen, om te laten zien dat de werkelijkheid grootser is dan de werkelijkheid die we voor ogen hebben. Onderwerpen die tijdens ontmoetingen aan bod komen zijn onder andere:

 • Het verruimen van je bewustzijn.
 • Het ontvangen van inzicht in levensonderwerpen.
 • Het ontvangen van inzicht in de relatie met jezelf en met je omgeving.
 • Het omgaan met verlies.
 • Het omgaan met ontwikkelingen op het gebied van werk, liefde, woning.
 • Het ervaren van zelfrespect.
 • Het ervaren van gevoelens en het uitten van emoties.
 • Het werken aan een realistisch zelfbeeld.
 • Het werken aan geestelijke ontwikkeling.
 • Het ervaren dat er meer is.
 • Het helen van een relatie met een overledene.
 • Het verkrijgen van energetisch inzicht in fysieke klachten.

Wanneer het mij wordt aangereikt maak ik tijdens de voorbereiding voor een ontmoeting een levenslijn. Zo herinner ik mij een levenslijn voor een klant waarbij de leeftijd van 11 tot 12 jaar naar voren kwam. Verder kreeg ik op dat moment niets door. Tijdens de bewuste ontmoeting vraag ik aan de klant wat er op die leeftijd is gebeurd. Terwijl ik het vraag zie ik in mijn ‘derde oog’ een jongeman naar voren komen. Ik voel dat de jongeman als kind door zelfdoding om het leven is gekomen toen de klant (die tegenover mij zit) 11 jaar was. De klant weet meteen om wie het gaat. Op het moment dat de klant de bewuste naam en de relatie tot de overleden jongeman noemt, gaat er een rilling van (h)erkenning door mijn lichaam. Ook de klant voelt vervolgens een rilling door het lichaam gaan. Prachtig als een klant het ook voelt! De jongeman vertelt ondermeer dat hij op scouting zat. Hij laat zijn ‘zakdoek’ om zijn hals voor de klant zien. De klant is namelijk soms verdrietig. Ook laat hij weten dat de klant haar pad mag vinden. Hoe bijzonder dat deze jongeman nu doorkwam. Ik voelde me vereerd!

Gidsen zie ik zelden, maar als ik ze zie, zie ik ze haarscherp. Zo herinner ik mij een ontmoeting waarbij ik uit het niets opeens overduidelijk een gids rechtsachter de klant zie staan. Ik kon de gids gedetailleerd beschrijven. Vervolgens vertelt de klant dat hij een schoonmaakster met paranormale vermogens heeft gehad. Deze dame had precies dezelfde beschrijving van de gids gegeven. Hoe ontzettend mooi dat de klant tot twee keer toe volledig los van elkaar dezelfde beschrijving van een gids te horen krijgt.

Ook herinner ik mij een verdrietig gesprek met een naaste over een andere naaste die met Corona in het ziekenhuis lag. Op het moment van het gesprek moet de naaste mogelijk naar de IC. Uit het niets krijg ik het getal 3 en kantelpunt door. Ook krijg ik door 3 dagen achtereen op hetzelfde tijdstip een half uur voor de naaste te gaan ‘zitten’ voor een energiebehandeling op afstand. Tot slot krijg ik het getal 6 door dat in verband staat met het vertrek uit het ziekenhuis. Na de 3 bewuste dagen kwam inderdaad het kantelpunt, zonder IC. Na in totaal 6 ziekenhuisdagen mocht de naaste uit het ziekenhuis. Volgens de ziekenhuismedewerkers was de naaste relatief snel uit het ziekenhuis.

Elke ontmoeting bereid ik in alle stilte en rust voor. Dat betekent dat ik ga ‘zitten’ en me vervolgens afstem op de hogere energie van de ‘kosmos’ en de energie van de klant. Tijdens de voorbereiding melden zich soms overleden kinderen. Dit zijn kinderen die tijdens een (bewezen) miskraam, tijdens de zwangerschap, vlak voor, of vlak na de geboorte overleden zijn. Opvallend is dat deze kinderen zich snel en duidelijk melden en heel veel licht en liefde met zich mee brengen. Deze liefde voelt over het algemeen ‘hoger’ dan wanneer een andere overleden dierbare zich meldt. Zo herinner ik mij een jongen die zich meteen bij de start van de voorbereiding voor de ontmoeting zich liefdevol voor zijn moeder meldde. Tijdens de bewuste ontmoeting begon ik meteen over de overleden zoon. De overleden zoon werd natuurlijk meteen herkend. De jongen was vlak voor zijn geboorte in de buik van de moeder overleden. Toeval wil dat de moeder juist ook voor deze zoon bij ZielsZijn langskwam.

Ook herinner ik mij een overleden moeder die begint over een buidelzakje die ze vroeger had en een buidelzakje die haar dochter heeft. Wat blijkt, haar dochter slaapt ieder nacht met een buidelzakje onder haar kussen. Hoe mooi, overduidelijk dat ze ons nog in het oog hebben. Van haar overleden moeder kreeg ik een nummer door dat gaat over dat ze altijd samen door het leven blijven gaan.

Steeds vaker krijg ik een lied door. Zo kreeg ik van een overleden partner een nummer uit de tijd van hun verkering door, een nummer dat herinnert aan hun vakanties in Italië, aan het voor hen bekende San Marcoplein, aan de duif die voor hen nog steeds een belangrijke symbolische betekenis heeft en een nummer met een prachtige passende tekst zo bleek. Ook herinner ik mij een nummer waarvan de tekst ook ontzettend passend voor de gever en de ontvanger was. Een nummer dat ondermeer gaat over (het begin van) de liefde tussen twee mensen, over het verlangen naar toen, over het minder makkelijk uiten van emoties, over wat anders had gekund, over het doorgaan met het leven en een zonnige hoopvolle toekomst. Ook wordt er een dochter in genoemd en laat de overledene nu juist met deze dochter ook een speciale verbintenis delen.

Tijdens de voorbereiding werk ik vaak Tarot-kaarten en andere kaarten. De kaarten waar ik mee mag werken evenals de getrokken kaarten worden geleid. Ik herinner mij een voorbereiding waarbij halverwege de legging mijn handen stopten. Ze stopten precies bij “nabije toekomst”. Na het trekken van de kaarten draai ik de kaarten om en zie ik dat de hulpvraag over een relatie gaat. Vervolgens voel ik dat het over een verbroken relatie gaat. Uit het “nabije verleden” zie ik de kaart van illusie. Ook de overige kaarten spraken boekdelen. De klant kon de diepgang daarvan ook op dat moment voelen. Natuurlijk bepaalt uiteindelijk de klant zelf zijn/haar leven en wat hij/zij wil.

De afgelopen tijd ben ik ook meer met oefeningen gaan werken. Sommige klanten zijn er aan toe om zelf een oefening te doen en/of is het juist de bedoeling om het zelf te ervaren. Zo herinner ik mij een klant die in de loop der jaren voor de derde keer langskwam. Ik had voor de klant een oefening doorgekregen. Ruim voorafgaand aan de ontmoeting schreef ik op de achterkant van een aantal papieren een voor de klant specifiek levenslooponderwerp. Toen ze langskwam mocht ze contact maken met de verschillende ‘papieren’ en waarnemen wat ze ervaart. Op deze wijze kwam ze zelf nog beter in contact met haar eigen kwaliteiten, behoeften en levensloop. Zonder dat ze wist wat er op de achterkant van de papieren stond. En natuurlijk klopte het verhaal. Ook een andere klant was toe aan een oefening. Ik had drie kaarten omgekeerd neergelegd. Zij mocht aangeven wat ze bij de kaarten voelden. Ook mocht ze vragen beantwoorden als: Van welke kaart word je blij? Van welke kaart word je minder blij? Welke kaart trekt je aandacht en waarom? De uitkomsten waren overweldigend. Bij het omdraaien van de kaarten en het herhalen van de ervaringen van de klant waren de antwoorden voor de ontmoeting glashelder en voelbaar beantwoord. Ik herinner me de klant met haar overlevingsmechanisme die door ‘boven’ werd aangemoedigd om weer in haar leven te gaan staan. Met een voor haar doorgegeven oefening ervaarde ze weer hoe ze met haar lichaam voelt en hoe haar lichaam met haar communiceert.

Steeds vaker komen overleden dieren bij mij door. Zo herinner ik mij de voorbereiding voor een ontmoeting waarbij ik het woord parkiet opschrijf. Tijdens de bewuste ontmoeting  voel ik dat de klant of een naaste een parkiet moet hebben gehad. Het was inderdaad de klant. Vervolgens kwam de parkiet voor mij beter door. De parkiet liet weten dat hij altijd lekker te eten kreeg en dat dit eten mensen ook eten. De klant vertelt vervolgens dat de parkiet altijd bij hem van het bord mee at. Ook herinner ik mij een klant die hoopte dat haar overleden katten doorkwamen. De bewuste katten kwamen bij mij niet door. Op een gegeven moment zag ik een andere kat voor haar gezicht zichtbaar worden. Ook voelde ik dat ze onlangs over deze kat een heldere droom gehad moest hebben. Het was de kat uit haar jeugd waar ze inderdaad in de voorafgaande week over had ‘gedroomd’. Tot slot kreeg ik voor haar de madelief door. Na de ontmoeting ging ze na de grafjes van haar overleden katten. De grafjes waren omringd met honderden bloeiende madeliefjes.

Ook werk ik steeds vaker met stenen. Tijdens de voorbereiding van een ontmoeting mocht ik bepaalde stenen erbij betrekken. Iedere steen stond in verband met een gezinslid. Nog specifieker iedere (chakra) steen stond in verbinding met het geboortegetal en het bijbehorende energiepunt (chakra) van het gezinslid. Vooraf had ik 4 verschillende stenen voor 4 gezinsleden. Ook ging mijn aandacht specifiek naar 1 van de kinderen. Tijdens de ontmoeting vroeg ik naar de geboortedata van de gezinsleden. Op deze wijze rekende ik voor ieder gezinslid het geboortegetal uit. Elk geboortegetal correspondeert met een energiepunt en elk energiepunt correspondeert met een steen. Voor drie gezinsleden klopte het precies! De geboortedatum correspondeerde met de steen die ik vooraf had neergelegd. Precies voor het ene kind klopte het niet. De steen die ik voor het kind had neergelegd correspondeerde met het energiepunt dat minder in balans was. De informatie die ik over kinderen doorkrijg wanneer een ouder bij mij is, is op hoofdlijnen. Dit vanwege privacy. ZielsZijn kan het kind alleen begeleiden wanneer het kind voor ZielsZijn open staat en het zelf wil.

Tot slot, herinner ik mij een vrouw die belde om een afspraak te maken. Meteen bij het telefoongesprek voelde ik dat een jongeman zich voor haar meldde. Tijdens het gesprek ben ik er niet over begonnen. Bij het noteren van de afspraak schreef ik: “jongeman meldt zich”. Tijdens de voorbereiding op de ontmoeting haal ik intuïtief uit de kaarten dat ze een kind niet ziet, een jongen. Tijdens de ontmoeting laat ik haar de levenslijn die ik voor haar had doorgekregen zien. En opper dat ik het met haar mag hebben over een ervaring tussen de 34 en 35 jaar. Deze ervaring heeft met een kind te maken en met het getal 7. Precies op die leeftijd heeft ze een kind laten aborteren, mogelijk bij 7 weken. Dit kind zou nu 36 jaar zijn geweest, vandaar dat ik steeds een kind/jongeman voelde. In het licht/aan gene zijde is er ook groei. Overigens voelen ze voor mij altijd jonger dan dat hun aardse leeftijd zou zijn geweest. Het kind liet van zich horen. Het voelde voor mij dat het kind gezien wilde worden. De precieze woorden kan ik er niet aan geven. Dit reikt mij te ver. Overigens is er voor mij geen sprake van schuld of geen schuld van goed of fout. Een abortus is wel energie! Na het energiegesprek volgt de energiebehandeling en eindigen we de ontmoeting met een prachtig nummer. Ik vraag de klant om wanneer zij het wil op haar manier contact te maken met haar kind. Achteraf benoemt ze dat ze letterlijk iets heeft gevoeld. Dat kan deze vrouw, juist omdat zij ook magisch is.

 

Alle ontmoetingen zijn bijzonder, liefdevol en waardevol en enkelen goud waard!

Terug naar boven