De helende verbinding

Mijn eerste contact met een overleden dierbare voor de groep van mijn opleiding mediumschap was met een lid van een motorclub. Met mijn heldere vermogens zag ik eerst mijn gids. Vervolgens zag ik mijn gids met de bewuste man naar voren komen.

Gaandeweg mijn mediumschap zijn de beelden die ik doorkrijg veranderd. De overleden dierbaren zie ik niet altijd. Hierdoor ben ik me gaan afvragen of de informatie die ik over hen doorgeef van mijn gids komt of werkelijk van henzelf. Nu weet ik inmiddels zeker dat de informatie van de overleden dierbare zelf komt. Het lijntje dat ik met de overledene heb, is namelijk heel wisselend. Soms is er sprake van ‘ruis’, omdat ik de informatie ‘steno’ doorkrijg.

De ene overledene komt duidelijker naar voren dan de andere overledene. In mijn ogen heeft dat te maken met mijn ontwikkeling, met de ontwikkeling van de overledene, met de ‘match’ (onze woordenboeken) tussen mij en de overledene en indirect ook met wat er voor de klant, afhankelijk van zijn/haar ontwikkeling, mag gebeuren. Verder is het aan gene zijde wie er doorkomt.

In mijn ogen kan het in de tijd, per periode, verschillen wie er voor de klant door kan en mag komen. In mijn ogen zijn dit ‘wetten’ waar uiteindelijk niemand precies weet van heeft. Wanneer de klant geen behoefte heeft aan een contact met een overleden dierbare, gebeurt er bij mij automatisch niets.

Soms is er geen ruis, maar dient de overleden dierbare zich met enige terughoudendheid en voorzichtigheid aan omdat hij/zij ‘iets’ goed te maken heeft. Zo herinner ik mij een overleden vader die zijn hand naar zijn dochter uitreikt. Wat blijkt, zij mocht zijn handen niet vasthouden toen hij in het ziekenhuis lag vlak voor zijn overlijden. Het was een vader die tijdens zijn aardse leven niet in staat was om een hartsverbinding met zijn dochter aan te gaan. Nu was hij er om met zijn dochter, indien zij dat wilt, een zielsverbinding aan te gaan. Ook in het nu kan aan een specifieke verbinding met gene zijde worden gewerkt en visa verse natuurlijk. Dit kan helend zijn en vruchtbare ontwikkelingen met zich mee brengen. 

In tegenstelling tot het lijntje met overleden dierbaren is het lijntje met mijn gids(en) altijd duidelijk. Eigenlijk is er nooit ruis op de lijn. Hooguit kleine nuanceverschillen met de werkelijkheid. Dit zit hem bijvoorbeeld in mijn woordkeuze of in het gewicht dat ik aan een onderwerp toeken.

Iedere ontmoeting bereid ik in alle rust en stilte voor. De voorbereiding kan soms verrassend mooi en ontroerend zijn. Zo herinner ik mij een overleden meisje die vanaf de allereerste seconde dat ik me op haar moeder afstemde zich vol energie bij mij meldde. Onvergetelijk en bijzonder. Toen ik tijdens de bewuste ontmoeting eenmaal over het meisje sprak, ging er wederom een onuitputtelijke energie van licht en liefde door me heen. Natuurlijk werd dit meisje herkend.

Ook herinner ik mij een overleden vader die vlak voor de bewuste ontmoeting de wieg van zijn dochter laat zien en laat weten: “Ik heb je wel gezien.” Ik begreep het niet, maar wat blijkt, de vader was een paar maanden voor de geboorte van zijn dochter overleden.

Dankbaar ben ik voor hen die zich van gene zijde melden. Mijn lijn staat (voor ontwikkeling) open!

NB Mijn kracht is het geven van energiebehandelingen en het voeren van energiegesprekken. Voor louter een mediamiek contact verwijs ik iemand altijd door naar andere mediums.

Terug naar boven