ZielsZijn Ontmoetingen (1)

Graag schrijf ik over ervaringen van enkele ontmoetingen om je voorbeelden van ontmoetingen te geven en om je inzichten in het vak van Energiewerker te geven.

Ervaringen

Tijdens een ontmoeting met ZielsZijn wordt altijd naar je diepere lagen gekeken. Soms is het goed om aandacht te besteden aan een bepaalde leeftijd of aan een bepaalde levensfase. Ik krijg altijd datgene door waar je bewustzijn verder in verruimd mag worden en waar meer verlichting voor je mag komen. Soms gaan we voorbij dit leven en krijg ik informatie over een vorig leven door.

Waar we ook naar toe gaan of het nu dit leven of een vorig leven is, we gaan naar de crux waar jij tegenaan loopt en mag doorbreken. Uiteindelijk gaan we naar het nu en de nabije toekomst. Soms beginnen we meteen met het nu, omdat je voldoende inzicht in het verleden hebt, of omdat het nu belangrijker voor is.

Tijdens diverse ontmoetingen komen ontwikkellessen aan de orde. Ontwikkellessen zijn bijvoorbeeld, liefde voor jezelf, vertrouwen in jezelf, verantwoordelijkheid tegenover jezelf, in harmonie met jezelf. De les staat ten dienste van jouw heelwording.

Energiepunten

Naast de informatie die ik over je door krijg, haal ik informatie uit je energiesysteem en je energieveld. Dit resoneert weer met je belangrijkste energiepunten. Ik kan zien in welke mate je energie stroomt, waar het meer mag stromen en waar het minder stroomt.

Vaak wordt er tijdens een energiebehandeling aan het vijfde energiepunt, het keelchakra, gewerkt. Mensen die bijvoorbeeld moeite hebben om voor zichzelf op te komen, die moeite hebben zichzelf een stem te geven en die moeite hebben om zich uit te spreken. Mensen die bijvoorbeeld met leugens te maken hebben (gehad). Soms weten ze niet wat hun eigen waarheid is. Of mensen die veel verdriet hebben (gehad). Soms zijn het zelfs de energetische gevolgen van een vorig leven waar heling plaats mag vinden.

Ook het stuitchakra is een energiepunt waar tijdens een ontmoeting aan kan worden gewerkt. Mensen die bijvoorbeeld in aanloop naar hun geboorte, tijdens hun geboorte, na hun geboorte of gedurende de eerste 5/6 jaren van hun leven geen of een mindere mate van veiligheid of erkenning hebben ervaren.

Ook het zonnevlechtchakra komt nog wel eens aan bod. Dit energiepunt staat bijvoorbeeld voor je eigen wil en voor het jezelf centraal stellen. Dit punt kan vertroebeld raken wanneer je bijvoorbeeld teveel op een ander leunt. Het gaat dus over hoe je vervlecht bent met jezelf.

Tot slot, het hartchakra, een belangrijk energiepunt dat de verbinding is tussen de onderste en de bovenste energiepunten en een rol speelt bij de verbinding tussen het aardse en het ‘hemelse’. Het hartchakra gaat over de liefde die je voor jezelf voelt en de liefde richting je omgeving. 

In totaal werk ik met 7 chakra’s, soms met 8 of meer, dit is weer afhankelijk van je eigen ontwikkelingsgraad.

Energiebehandeling

Voorafgaand aan de ontmoeting krijg ik, indien opportuun, de bij de klant bekende fysieke klachten door. Ik herinner mij de voorbereiding voor een ontmoeting met een voor mij onbekende dame. Toen ik mij op haar energie afstemde, voelde ik meteen mijn buik, alsof er behoorlijk tegenaan getrapt was. Tijdens de bewuste ontmoeting bevestigde ze haar ernstige darmklachten. Na de energiebehandeling waren haar klachten op dat moment verdwenen. Altijd probeer ik, samen met mijn team, de energetische oorzaak van de fysieke klachten te herleiden. Bij de mensen die ik tot nu toe heb ontmoet, lag er altijd een energetische oorzaak achter hun fysieke klachten.

Ik herinner mij een energiebehandeling bij een nuchtere dame. Tijdens de behandeling merkte ik op dat het onderste deel van haar lichaam er energetisch eigenlijk niet was. Hoe onwerkelijk. De nuchtere dame voelde tijdens de behandeling opeens iets krachtigs rond haar middenlijf gebeuren. Energetisch werd haar onderlichaam weer met haar bovenlichaam verbonden. Tijdens deze behandeling zag ik voor het eerst een helper, een oudere man met een baard bij de behandeltafel ‘staan’. Het ging over in harmonie met jezelf, zowel in de geest en dus uiteindelijk ook fysiek. De afsluiting van haar onderlichaam ging voorbij dit leven. We hoefden hier geen aandacht aan te besteden. Feitelijk was het een geestelijke afsluiting. Door de afsluiting voelde ze zich niet geborgen in dit leven. Dit heeft gevolgen gehad voor de keuzes die ze in dit leven had gemaakt.

Ook herinner ik mij een energiebehandeling waarbij ik met een edelsteen mocht werken. In de kaarten had ik al kristallen zien staan. Tijdens de energiebehandeling werden mijn handen naar de stenen en naar één steen in het bijzonder geleid. De plek waar ik de steen mocht leggen werd geleid, dit was de buik. Er mocht ‘iets’ loskomen. Ik kreeg een miskraam en een meisje door, zo bijzonder om te zien en te voelen. De miskraam was bij de klant bekend.

Ook herinner ik mij een energiebehandeling waarbij aan de naweeën van een keizersnede werd gewerkt. Vooraf had ik alleen doorgekregen dat er aan de naweeën van een operatie zou worden gewerkt. Tijdens de behandeling gingen mijn handen naar de buik van de klant en kreeg ik vervolgens de keizersnede door. De operatie had energetische gevolgen gehad, waar de klant fysieke klachten van kreeg. Met de energiebehandeling waren de klachten opgelost.

Ik kan niet alles benoemen wat er tijdens een behandeling gebeurt. Dit is te alomvattend. Het is een overgave aan een hogere liefdevolle wereld.

Vorige levens

Tijdens de aanloop van een ontmoeting met een klant zag ik opeens uit het niets dat de klant in een vorig leven door speren van verschillende personen in de keel om het leven is gekomen. Voor de klant kwamen de puzzelstukken in het nu bijeen. Ook had ze daar fysieke klachten. Nu begreep ze waarom ze totaal verlamd raakte wanneer ze plotsklaps door iemand of door meerdere mensen werd aangesproken. Nu mocht dit voor haar aan/in het licht komen. Door aandacht te besteden aan de situatie van toen, het hoe en waarom, kan ze het in dit leven ten goede keren.

Of een klant bij wie ik zag dat het hoofd in een vorig leven eraf was gegaan. Wonderwel kwam de klant tijdens de regressie, helemaal uit het niets, meteen met het hoofd van het Vrijheidsbeeld. Hoe typerend. Vrijheid was voor de klant nu een groot goed, met een diepere laag. Ik heb besloten de klant te vertellen wat ik had gezien. Sindsdien vertel ik nu zelf wanneer ik een beeld van een vorig leven heb gezien. Ik krijg het niet voor niets aangereikt.

NB De term ‘vorig leven’ is in mijn ogen een aardse term. Het leven is circulair en niet lineair. Voor mijn gevoel zit er meer diepte in. Het precieze antwoord heb ik hier niet op. Dit is te alomvattend.

Energetische implicaties

Ook ik leer van het energiewerk dat ik mag verrichten. Een aantal ontmoetingen zijn mij bijgebleven omdat ik leerde wat de energetische gevolgen van bepaalde handelingen kunnen zijn. Zo herinner ik me dat ik aan een klant moest vragen: Wat is er op je tweede levensjaar gebeurt? En het heeft met het getal twee te maken. Het bleek dat de moeder van de klant, toen de klant twee jaar was een abortus van een tweeling heeft ondergaan. Onbewust heeft de klant dit mede ervaren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in fysieke klachten. Hier mochten we in het nu samen aan werken en oplossen.

Ook herinner ik me een ontmoeting dat ik naar de geboorte van een klant moest gaan. De klant had een bloedtransfusie gekregen. Voor het eerst voelde ik welke gevolgen dit voor de ontvanger kan hebben. Alles is immers energie. De klant werd zich hiervan bewust en kon dit uitwerken, waardoor het geen energetische belasting meer opleverde.

Ook herinner ik mij de gevolgen van een miskraam, de klant kon letterlijk door de miskraam niet meer zwanger worden. Het kindje had nog een boodschap. De week daarna werd de klant zwanger. Ook het overlijden van één van de tweeling in de buik kan energetische gevolgen hebben voor het kind dat wel ter wereld komt. Soms komt een klant bij me voor een totaal andere reden en wil een overleden kindje (van een bekende miskraam) alsnog graag gezien worden.

Krachtdieren

De laatste tijd krijg  ik ook krachtdieren door om als middel op de energie van de klant af te stemmen. Zoals de zwaluw die ik voor een klant doorkreeg en de klant in alle woonhuizen met zwaluwen werd omringd.

Of een olifant die bij de foto van een geliefde overleden dierbare bleek te staan. Tijdens het telefoongesprek met de bewuste klant viel me al op dat de klant helend kan luisteren. Voor mij een nieuwe en bijzondere gave van iemand om te voelen en mee te mogen maken. De olifant heeft natuurlijk ook hele grote oren en zo is tijdens iedere ontmoeting de cirkel rond. Zelfs in de kaarten trok ik een olifant.

De krachtdieren en hun betekenis die voor de klant van betekenis is, wordt tijdens de ontmoeting aangereikt. Uiteindelijk zijn de middelen waar ik mee werk zoals de krachtdieren, de kaarten en de eventuele stenen, momentopnames. In de tijd kan dit natuurlijk weer veranderen.

Verbindingen

Soms willen mensen iets over de liefde weten. Wanneer ik het door mag krijgen en wanneer ik het duidelijk mag voelen kan ik hierover iets zeggen. Zo herinner ik mij een vrouw die klaar was met haar man. Voor mij voelde het anders. Ik ben met haar aan het werk gegaan. Ik weet dat ze nu samen gelukkig zijn.

Wanneer een relatie helemaal afgerond is, kan ik dit duidelijk voelen. Vaak heeft dit te maken met het functioneren op verschillende frequenties en met verschillende niveaus van bewustzijn. Dit resoneert niet meer. Dit kan zich in de loop der tijd aandienen. Ook kan ik, tot op zekere integere hoogte, relaties met collega’s op het werk invoelen. Ik kan benoemen wat dit je laat zien.

Onlangs kreeg ik in de aanloop naar een ontmoeting meerdere keren door om tegen de klant te zeggen: “Je bent een goede moeder.” Vlak voor de ontmoeting kreeg ik weer door dat ik dit als eerste tegen haar moest zeggen. Toen ik het zei, schoot ze vol, ze had sinds een aantal jaren geen contact meer met één van haar kinderen. Ik heb nooit geen oordeel en kan bijna altijd, tot op zekere integere hoogte, invoelen wat er werkelijk speelt. Op afstand en deels onbewust liet het kind de moeder iets inzien en ervaren. De buitenwereld van de moeder was letterlijk een weerspiegeling van wat in haar binnenwereld speelde.

Onlangs mocht ik voor het eerst een ‘voorspelling’ in de liefde doen. De klant zal over ongeveer 7 maanden iemand ontmoeten. Tijdens onze ontmoeting voelde ik dat het zelfs een zielsverbinding is en dit verklaart voor mij waarom ik het zo duidelijk doorkreeg en dat deze liefdesverbinding dus in de tijd ligt. Overigens had de klant helemaal geen vraag over de liefde gesteld. Hoe leuk dat ik de informatie over de nieuwe liefde spontaan door krijg en door mag geven.

Soms krijg ik ook al blij babynieuws door, waarvan de klant alleen maar weet dat zoon of dochter deze wens heeft. Onlangs voelde ik voor het eerst een zielsverbinding tussen de klant en haar nog te geboren worden kleinkind. Jaren geleden had een medium tegen haar gezegd dat ze een kleinkind zou krijgen waar ze een bijzondere band mee heeft. Toen is ook uitgelegd waarom. Ik, let wel mijn team, borduurde hier dus op voort want het ligt nu dichtbij in het verschiet. Uiteraard zonder dit van het andere medium te weten. Wonderlijk!       

Aardse levensbeëindiging

Diverse momenten zijn me bijgebleven. Zo herinner ik mij de aanloop naar een telefonische ontmoeting met iemand die zelfdodingsgedachten had. Op een totaal onverwachts moment kreeg ik te voelen dat ik één met het universum ben en dat je het leven bent. Een onwerkelijk en onbeschrijfelijk gevoel. Je kunt geen afscheid van het leven nemen, omdat dit niet bestaat. Je bent het leven.

Het blijft onwerkelijk om dit gevoeld te hebben. Ook omdat ik zelf tijdens de jonge jaren van mijn leven regelmatig het verlangen had om er niet meer ze zijn. Ik wist dat dit niets zou opleveren omdat de ziel voortleeft. Om het ook gevoeld te hebben, blijft vreemd en onwerkelijk. Ergens ook beangstigend, maar voor mij is vertrouwen in het leven een belangrijke levensles. Wanneer ik in verbinding ben, is er alleen maar licht en liefde!

Eén van de mooiste contacten die ik ooit mocht doorgeven was voor iemand wiens vader vroeger zelfdoding had gepleegd. Het was een contact waarbij ik met licht werd omringd en het verhaal (en de bewijzen) van de vader duidelijk kon doorgeven. Het was een verhaal over vroeger, maar ook over het nu. Het bewijs dat je wordt gezien, altijd!

Tot slot

Het is de wil, de overgave en wat er voor jou als ziel mag gebeuren wat leidend is. Ik ben geen arts en geen therapeut. Ik werk met dat wat ik doorkrijg. Ook doe ik alleen voorspellingen wanneer ik het duidelijk doorkrijg en dus vast ligt in de tijd. Uiteindelijk bepaalt de klant zijn/haar toekomst en bepaalt de klant wat met hem/haar resoneert.

Het vak van Energiewerker is een prachtig vak om uit te mogen oefenen: om mensen werkelijk te zien, te lezen en te raken. Ik ontmoet je graag!

Terug naar boven