De diepte in: het ontstijgen van de innerlijke dualiteit

Onderstaande ervaring deel ik met instemming van betrokkene. Let wel, elke ontmoeting is maatwerk.

“Wil je het voor me opschrijven? Dan kan ik het nog eens nalezen.”

Aanvankelijk zei ik: “Nee”. *

Nu voel ik me toch gedreven om het op te schrijven. Voor jou!

Toen ik de bewuste vrouw ontmoette en haar energie las, voelde ik me ontroerd. Ik zag een vrouw die licht en schoonheid met zich meedraagt. Een zorgzame, liefdevolle en gewetensvolle vrouw met een beschermende, liefdevolle energie om haar heen. Naast de kleur wit wat correspondeert met contact met de Goddelijke bron, kosmische wijsheid en het bewustzijn van energieën, kreeg ik voorafgaand aan de ontmoeting ook de kleur geel door. De kleur die o.a. staat voor wilskracht en intelligentie.

Tijdens de voorbereiding op de ontmoeting kreeg ik door om haar geboorte en de periode 0 tot en met 5 jaar met haar te bespreken. Haar geboorte is namelijk de crux in haar leven geweest. Voor ik hier over begon zei de vrouw al dat ze in een transformatieproces zit en het gevoel heeft alsof ze opnieuw geboren wordt.

Sinds haar geboorte hoort ze minder goed. Vanwege haar slechthorendheid richtte ze zich in haar leven meer op de ander dan op zichzelf. Ik kreeg door dat ze zich juist meer op haarzelf mag richten, haar slechthorendheid heeft haar hiertoe juist uitgedaagd. Een voorbeeld van het ontstijgen van de innerlijke dualiteit. Haar zielskaart “De Heremiet/ De Kluizenaar” (Tarot) is een bevestiging . Op deze kaart houdt de persoon een lichtje voor zich uit, terwijl de persoon het lichtje eerst naar binnen mag richten. De kaart staat voor teruggetrokkenheid, spiritualiteit en zelfbezinning. Ook haar geboortegetal staat ondermeer voor de diepte ingaan.

Ze heeft gesproken over wat haar slechthorendheid in haar leven heeft betekent. Over het focussen op het luisteren naar anderen en het niet horen van haar eigen innerlijke stem. Over het niet thuis voelen op de aarde. Over het verliezen van een deel van jezelf. “Alsof je uit twee delen bestaat.”, zei ze. Ik wilde meer weten over haar geboorte. Ik kreeg door dat haar geboorte de reden is dat ze voelt alsof ze uit twee delen bestaat. Van wat ze vertelde, triggerde de bloedtransfusie die ze na haar geboorte onderging mij. Ze was geel (wederom de kleur geel) en had de transfusie nodig om te kunnen overleven. Voor mij was de cirkel rond. Voor iemand met haar schoonheid resoneert het leven op aarde anders. De bloedbestanddeeltjes van een ander heeft haar aardse leven laten stromen. Tot op zekere hoogte. Of kan ik beter zeggen tot zekere diepte? Ze heeft diepte ervaren opdat ze zich niet veilig voelde en niet met beide benen op Moeder Aarde kon zijn. De redenen hiertoe dienen haar niet meer. Ze ontstijgt nu de innerlijke dualiteit. Ze luistert nu naar haar eigen innerlijke stem. Ik trok voor haar de kaarten vergeving en vertrouwen. In haar bewustzijn is ze opnieuw geboren. Moeder Aarde is een liefhebbende moeder, deze liefde resoneert met haar en is een reden om haar schoonheid en licht op deze aarde neer te zetten!

Meerdere keren ging door me heen, wat betekent haar naam. Ze wist het niet. Na de ontmoeting heb ik googled naar de betekenis van haar naam. En jawel: Schoonheid en Lieveling

*Hier heb ik in zijn algemeenheid een aantal redenen voor:

  • Een ontmoeting is een momentopname. De beschrijving van situaties  en van inter-persoonlijke relaties is een momentopname. Ook de kleuren die ik bij iemand zie, zijn hier een voorbeeld van.
  • Wanneer de oorzaak van ‘negatieve’ (negatief bestaat feitelijk niet, is een vorm van dualiteit) gevoelens en emoties worden herlezen blijft het in de geest geactiveerd. Alles is goed en je leeft in het nu.
  • De geest neemt op dat moment op wat het op kan en wil nemen. 
  • Het persoonlijke bewustzijn voelt in hoeverre hetgeen besproken is met hem/haar resoneert. Het voelen en weten is in mijn ogen een eerste goede filter. 
  • Blijf altijd bij je eigen waarheid is voor mij een belangrijk credo!
Terug naar boven