Het verrijken van je Leven

Jarenlang vul je je hoofd met kennis en ervaring om je steeds weer opnieuw gestelde doelen te bereiken. Welke doelen streef jij na? Wat zijn jouw levensdoelen?

Waarom is het ‘verrijken’ van je hoofd vanzelfsprekend en het verrijken van je hart minder vanzelfsprekend? Waarom is materieel scheppen meer geaccepteerd dan immaterieel scheppen? Door immaterieel te scheppen en je hart te verrijken ga je op een andere manier materieel scheppen. Je hart en je hoofd, met je geest als verbinder.

In mijn ogen is het evolutionair bepaald dat de mens zich wil ontwikkelen en dat de mens wil creëren (scheppen) om zo als mens te groeien. Liefde doet de mens wezenlijk groeien. Dit begint bij liefde voor jezelf en vervolgens bij liefde voor al dat is. De mate van liefde die je reeds hebt geschapen, straal je uit.

Jij hebt een uitstraling. Hoe blij word jij als je jouw licht kan laten stralen? Waar komt dit licht vandaan? Dit licht komt voort uit jouw ziels(energie)frequentie. Hoe hoger jouw frequentie, hoe groter jouw licht! Met mijn heldere vermogens zie ik door mensen heen. Soms kom ik mensen tegen die innerlijk zo mooi stralen. Dit staat los van hoe ze zich op dat moment kunnen voelen. Het is een uitstraling die ze zelf geschapen hebben. Ik zie mensen en zie hun werkelijke uitstraling, er zijn er zoveel die als ze dat zouden willen, op een hogere frequentie zouden kunnen functioneren. Dit vraagt ont – wikkelen van HET ZELF. HET ZELF dat ben JIJ. Wanneer ze zich deze zelf geschapen kans niet toe-eigenen, komen ze zichzelf in het leven tegen.

Het voelt als thuiskomen wanneer je functioneert op de frequentie die je werkelijk toebehoort. De weg om weer in je eigen huis, één met je geest, te komen vraagt van je om je licht te laten schijnen op wat jouw frequentie minder positief beïnvloedt. De oorzaken kunnen divers zijn en zowel bewust als onbewust in je huis, je geest, liggen opgeslagen. Wanneer jij deze weg bewandelt, verrijk je je hart. Want je ziel wil niets liever dan dat je lief bent voor jezelf en dat jij jouw frequentie toe-eigent! Dat je geest, hart en hoofd functioneren als EEN. Je ervaart innerlijk geluk wanneer je uitstraling groter wordt en je doelen gaan er werkelijk toe doen. Je voelt je werkelijke roeping dat bijdraagt aan het grotere geheel. Je bent wie je bent.

Terug naar boven