Stop met zweven!

Alles is energie. De mens is energie. Met mijn heldere vermogens zie en voel ik hoe iemands energie stroomt en in welke mate. Ook zie en voel ik hoe het oorspronkelijk kan én mag stromen. Soms zie ik de energie in het fysieke lichaam verdichten, dit kan tot ziekte leiden. Nooit zal ik het benoemen, ik ben geen arts.

Als Energiewerker wordt er door mij heen gewerkt. Tijdens de energiebehandeling worden mijn handen geleid. Een behandeling is om te ontladen en om op te laden. Mensen ervaren bewustzijnsverruiming en voelen verlichting. Ik communiceer met verschillende velden. Het veld voor healing, het veld voor heldere waarnemingen en het veld van overleden dierbaren. Dit zijn verschillende velden en vragen verschillende afstemmingen en  verschillende wijzen van communiceren.

Met mijn heldere vermogens kan ik zien en voelen of iemand een stem of stemmen hoort. Dit kan uit een ander veld komen. Vooral voor mensen die stemmen horen is het van belang dat ze goed voor hun energiesysteem zorgen. Dit betekent goede voeding, beweging en energetische zorg. Met goede reguliere én alternatieve zorg als basis. Alles afgestemd op en passend voor het individu. ‘Alternatieve’ zorg is een verrijking voor de reguliere zorg. Ik vind de geestelijke gezondheidszorg alternatief, zij nemen niet de wezenlijkheid van de energetische mens in ogenschouw. Zij neemt bijvoorbeeld niet de ziel, de geest en de verschillende velden van communicatie ter harte.

Mijn hart doet zeer wanneer ik via de media verneem dat iemand euthanasie of zelfdoding pleegt wanneer iemand een stem of stemmen hoort. Met hart en ziel zou ik deze mensen willen begeleiden. Een plek van rust willen bieden en healing geven. Een plek om weer bij zichzelf te komen. Ik weet dat mijn team een positieve uitwerking heeft op het zenuwstelsel. Een mooi begin. Ook hoop ik de herkomst van de stem of stemmen te mogen herleiden. Is het werkelijk een derde? En wie is die derde? Uit welk veld wordt gesproken? Het bewust worden van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Het is een lagere energievorm die uiteindelijk nooit opweegt tegen een hogere energievorm.

Mijn hart doet zeer wanneer ik via de media vermeen dat iemand euthanasie of zelfdoding pleegt wanneer iemand bij anorexia geen uitweg meer ziet. Terwijl ik op dat moment doorkrijg wat ik (mijn team) energetisch kan betekenen. Ook bij verslavingen en psychoseproblematiek zou ik zo graag ‘mijn’ licht laten schijnen.

Geestelijke gezondheidszorg (en dan doel ik op het systeem en haar systeemhouders) stop met zweven en ga met de wezenlijke oorzaak aan de slag! Hoog tijd om de nieuwe werkelijkheid (in) te zien!

Terug naar boven