Depressie

Depressie is een ziekte die uit je geest voorkomt, je geest behorende bij je ziel. Je ziel die zich kenbaar maakt om je uiteindelijk verlichting te brengen. Het werken aan depressie betekent, net al bij vele andere ziektes, het werken aan een voor jou goed functionerend energiesysteem. Om dit na te streven, te voltooien en te continueren is het Bewust worden van je Zijn een kans. Door het Bewust worden van je Zijn leer je jezelf (HET ZELF) beter kennen. Ik spreek over ZielsBewustZijn, naast je fysieke lichaam en geestelijke lichaam ‘heb’ je een zielslichaam. In wezen ben je een ziel (HET HOGER ZELF), een ziel waar we ons niet altijd bewust van zijn.

Tijdens een depressie synchroniseert, je zielsfrequentie niet met de kringloop van je ziel. Tijdens een depressie wil je ziel dat je haar ter harte neemt en de verbinding optimaliseert. Het komen tot je werkelijke zijn vraagt MOED, heel veel MOED. Dit kan inzicht betekenen in:

ziekte en/of;

beperkende overtuigingen en/of;

blokkades (op fysiek/emotioneel/mentaal/etherisch niveau) en/of;

negatieve emoties uit dit leven en/of een vorig leven.

Dit inzicht kan gepaard gaan met het ervaren, (her)beleven en verwerken van emoties. Emoties, zoals angst, schuld, schaamte, waar je bewust van mag worden om de cirkel weer te optimaliseren. Soms betekent dit het verwerken van (on)bewust verdriet. Verdriet dat in één of meerdere van de drie lichamen zit en je niet meer dient. Er mag verlichting komen om je te laten resoneren met een hoger (trillings)niveau. Het groeien naar het licht is niet meer dan een natuurwet. Van daaruit kan je weer keuzes maken en/of veranderingen in je leven aanbrengen die in het NU beter bij je passen.

In mijn ogen komt depressie vaak voort uit dat je niet het juiste aan het scheppen bent, ofwel dat je niet op je ‘hoofdpad’ zit. Een mens wil scheppen, evolueren, scheppen, evolueren etc. Dit gebeurt synchroon met het ont-wikkelen van HET ZELF als katalysator. Scheppen kan je ook creëren noemen. Alles is tenslotte creatie, wie je ook bent en wat je ook doet!

Als Energiewerker begeleid ik je dichter bij je werkelijke zelf te komen én je zelfherstellend vermogen aan te spreken. Samen met mijn helende handen geef ik je energiesysteem een positieve stimulans. Je krijgt inzichten en ontvangt kracht om weer door te gaan. Je wordt weer één met je nieuwe zelf, een zelf die er qua zielsfrequentie al was en is.

NB Ook los van het hebben van een depressie, draagt een goed functionerend energiesysteem bij aan een optimaal leven.

Terug naar boven